Damien Saez : “J’accuse”

 

“[…] There’s a third world… the world of objective contents of thoughts.” Never say that it’s the world of the mind…

Weekideeklips

“Mesdames, Messieurs, bonsoir… Nous voici dans « Weekideeklips », l’émission pour les boutonneux et barely réglées.

Tout d’abord cette réaction d’un auditeur par mèlle. Alors, attention :

« La fusion absolue n’est-elle pas totalitaire que lorsque l’un au moins des ensembles qui ont présidé à sa création n’était pas libre ? »

–          « Tain, çuilà, il a fumé la moquette, alors… »

“Bihach !”

« Et relol dans la faccia ! MDR »

En op een zekere manier, zoals Josse de lemme zei…

– « Eh, Bonsoir Mesdames, Messieurs, l’émission s’appelle…

–          Grumeaux de stars

… et le groupe

–          Les Grognasses de Fortune –

Mesdames, Messieurs…”

– “Et ein, zwei, drei, vier…”

FLYER “GLOBAL MARIJUANA MARCH / DAY” (05/05/12, also in A’pen, Belgium !!!)

GLOBAL MARIJUANA MARCH / DAY : May 5, 2012 (Facebook account here : http://www.facebook.com/GlobalMarihuanaMarch)

In Antwerp / Antwerpen / Anvers :

 

CANNABISBEVRIJDINGSDAG, A’dam, 17/06/12

EVERYBODY AGAINST THE ‘WEEDPASS’  MEANT TO BAN ALL FOREIGNERS (google : wietpas) !!! Instead, let’s…

– give Ivo Opstelten, its “great architect”, as well as his krew, a pass out of the Dutch government ;

– demand the necessary guarantee from the left-wing parties that the ‘weedpass’ won’t be implemented, certainly not in major cities ;

– respect the Netherlands as foreign visitors and avoid any provocation ;

– lobby our own governments to finally PUT AN END TO THEIR SILLY WAR ON “DRUGS” !!!

BE THERE OR BE SQUARE ! (photographic coverage of last year’s edition here : https://intrgalaktiklyon.wordpress.com/2011/05/09/jah-is-my-light-the-source-is-my-guide-cannabis-liberation-day-2011-amsterdam-the-pics)

En da’k na is nen boek schreef…

Hoe kostelijk ook, ik wil mijn mening weer eens kwijt. Een uitspraak van Arjen Lubach, gisteravond, bij Pauw en Witteman, is daar de aanleiding toe. Lubach is auteur en heeft net een literatuurprijs voor de jeugd binnengehaald. Ik ken hem helemaal niet en zijn boeken heb ik niet gelezen. Tja, zo jong ben ik nu ook niet meer, wordt mij her en der gezegd… 🙂

Het hoofdpersonage van “Magnus”  is aan het woord : “Waar we precies over hebben gepraat die avond weet ik niet meer. Het zal vermoedelijk een verzameling roddels over klasgenoten geweest zijn : herinneringen aan Florence, verwachtingen over het eindexamenjaar, wat we daarna gingen doen. Dat is ook niet wat me is bijgebleven. De onderwerpen op zich zijn niet relevant, het zijn de reacties en grapjes over de onderwerpen die maken dat je met iemand nog geen vijf minuten in een lift kan staan of juist vakantieslang samen in ingesneeuwde chalets kan doorbrengen. Vaak denken mensen dat je de diepte in moet, moet raken aan onaangeraakte roerselen, dat je die bij de andere  omhoog moet halen, maar dat is onzin : de verdieping zit in structuur, in het vormen van gedachten, in absurdisme, in taal, in humor.

Omdat ik me heb voorgenomen het in deze blog enkel en alleen te hebben over boeken die ik wel degelijk heb gelezen is het uiteraard niet mijn bedoeling om over dit werk te gaan raaskallen. Doelbewust zal ik tevens de auteur buiten beschouwing laten : het is m.i. onbelangrijk om te weten of hij met bovenstaande stelling al dan niet instemt. Dit is immers de privacy die elke artiest moet worden gegund… “Denkt U er ook zo over ? Is uw roman autobiografisch ?” Zo’n al te verwachte vragen, die enkel al te verwachte antwoorden met zich meesleuren en eigenlijk het gebrek aan onderwerpkennis van de interviewer verraden, dragen bovendien in geen enkele mate bij tot een betere en duidelijkere culturele verstandhouding. Gelukkig zijn de Jeroen en de Paul aan deze valstrik ontsnapt…

Waar ik wel even wil bij stilstaan is mijn eigen interpretatie(s) van deze zinnetjes, alsof ze uit de lucht zouden zijn gevallen. In amper acht regels raakt deze nogal paradoxale stelling namelijk aan een heleboel bewuste en onbewuste heikel punten van deze tijd, bij de jeugd in het bijzonder. Waarom lijkt ze me tegenstrijdig ? Omdat aanvankelijk de indruk wordt geschept dat alles gelijk staat, een gesprek ten gronde en een roddelig babbeltje, hoewel bij het einde de nadruk op structuur en gedachten wordt gelegd.

Het zal waarschijnlijk maar een impressie zijn… Niettemin stel ik bijna elke dag vast dat de meeste gespreksonderwerpen – niet alleen bij de jeugd, trouwens – uiterst oppervlakkige, vaak marketing getinte bekommernissen naar voren brengen (Wat vind je van de laatste iPad ? Met wat voor een wagen rijdt uw pa ? enz), meestal ten nadele van maatschappelijke, en ja, ook intimistische debatten. De monden gaan open, de lippen bewegen, maar er komt niets zinvols uit : “Waar [er] precies over [is] gepraat […] weet [niemand] meer”…

Je moet uiteraard niet verwachten van jongeren onder de 25 dat ze begrijpen hoe de wereld in mekaar zit en naargelang handelen, ze hebben daar nog ruim de tijd voor… Dat de meesten onder hen louter impulsief en zonder enige kennis van zaken, zonder enige interesse zelfs, zich van het maatschappelijke debat afschermen lijkt me echter zorgwekkend omdat ze als cultuurloze wezens een vogel voor de kat dreigen te worden, om het duidelijk te stellen : een prooi voor de dominante ideologie, in deze het vacuüm van de markt gekoppeld aan een nieuwe toename van een eng nationalisme.

De stelling waarover ik me wil buigen vereist dus enigszins een lexicale verduidelijking : wat mag men begrijpen onder ‘structuur’, bijvoorbeeld ? Is de structuur iets uitwendigs waaraan iedereen wordt verzocht zich aan te passen, of iets dat je zelf opbouwt om het te confronteren / door de confrontatie met de anderen ? Met andere woorden, staat ‘structuur’ gelijk aan ‘systeem’ ? Duldt het systeem, in deze laatste optie, andere structuren dan diegene die het zelf voorschrijft ?

Is het individu een getal in de massa waarvan verwacht wordt dat hij (zij) gehoorzaamt of is elk schepsel een sleutel tot iets nieuws ? Moet verschil gekoesterd of verbannen worden ? En vooral, wat maakt mens en maatschappij sterker : conformiteit of verscheidenheid ?

Het is bekend dat mieren, wanneer ze op voedseljacht gaan, allemaal min of meer hetzelfde pad volgen. Dankzij de hormonen die mier X achter zich heeft verspreid weet mier Y ongeveer welke weg hij moet volgen. Al hetgeen buiten het afgebakende pad ligt blijft echter onverkend… Nou, de mens is geen mier, en dus rijst de vraag of een samenleving zich kan veroorloven, omwille van een zogenoemde efficiëntie, om zoveel mogelijkheden te negeren, om zo’n bijna eindeloze terra incognita links te laten liggen…

Neem de seksuele geaardheid bijvoorbeeld : Nederland is gelukkig een voorloper op vlak van zeden (hoelang nog ?), maar in andere samenlevingen, inclusief Europese contreien, zijn de taboes nog in het dagdagelijkse verankerd. Als je je als individu en burger in een bepaald kader inschrijft, betekent dit ook dat je deze taboes onderschrijft ? Of gaat men er gewoon van uit dat wij de besten zijn en dat ons eigen kadertje volmaakt is, punt uit ?…

Hoe kan je nou structuur, gedachten, absurdisme, taal en humor verdiepen als je je tot het minimum minimorum beperkt ? Onderwerpen zijn relevant ! Zo heb ik bijvoorbeeld heel weinig met de paus gemeen, maar niettemin ben ik er van overtuigd dat indien ik een hele dag met hem in gesprek zou treden, ik er – mede omwille van de confrontatie van ideeën, welke veronderstelt dat je niet per se naar soortgelijken hoeft te zoeken – intellectueel rijker van zou worden…

Je “moet” overigens niet noodzakelijk “onaangeraakte roerselen […] bij de andere omhoog […] halen”. Mag het daarom ook niet, zelfs op individueel niveau ? Draagt het stelselmatig verdringen – en waarom, eigenlijk ? – van het ondraaglijke, door humor, door absurdisme, omwille van de hiërarchie, door het letterlijk aanbidden van het carpe diem, niet bij tot het uitstippelen van een uitzichtloos perspectief die sommige mensen tot zelfmoord of moord drijft en alle samenlevingen op hun grondvesten kan doen daveren ? Spijtig genoeg is niet iedereen voor humor en absurdisme geschikt… Voor vele (arme) mensen is een dergelijke vorm van relativering zelfs een luxe…

Jazeker, de hoeksteen van een open debat rond een aantal gevoelige hedendaagse kwesties moet, op straffe van chaos en negatieve anarchie, met veel nauwkeurigheid worden gemeten : het beletten van kleine tragediën zou tenslotte geen aanleiding mogen worden voor een grote tragedie… Maar er zal ooit wel eens een tijd komen, welke ik nog zal meemaken, wanneer structuur, gedachten, absurdisme, taal en humor met “onaangeraakte roerselen” een groot vrolijk en taboeloos geheel zal vormen…

“I started thinking : why is doing right so hard ?…”

Beyond Fakebook, Twittre and all that crap !

When I first created an anonymous Facebook account, a year ago, I was impressed by the minimalism of the design and the applications of the site, as if a retard child had been the architect of one of the world’s most used services.

I mean, let’s be honest : not only does Zuckerberg appear to have stolen this idea from a few of his college mates (as implied in “The Social Network”), both he and his product lack the slightest credibility. The calves using it don’t care, of course. They should !

Where is the capital that allowed one of the latest web hypes coming from ? And which objective criteria justify its enhanced financial value : does it answer a major social need (a free, open and much more sophisticated version of said service couldn’t) ?

The answer is evident : it doesn’t. It’s just that, after the first internet bubble splash and the American real estate crisis, the financial empire required a new speculative nest for its (dirty ?) money.

Facebook will crash, too, undoubtedly, but in the meantime it will allow the perpetuation of the economic system that has been bringing the whole world to its knees for the past two decades, and make a few impostors rich !

All the so-called internet analysts who appear on major TV shows to promote these new so-called social networks are nothing but sold-out puppets and objective accomplices of this financial strategy : making money out of nothing, and simultaneously depreciating the value of services that do answer real human needs or display real creativity. THEREFORE, THEY ARE TRAITORS TO THE ORIGINAL IDEAL OF INTERNET, NAMELY A FREE SPACE SUBJECT TO NEITHER GOVERNMENT NOR CORPORATE CONTROL !

 

Continue de cracher tes petits commentaires de 20 (vains) caractères sur Twitter et à rechercher des photos de prostituées à poil sur Internet, pauvre troll. Voilà ton domaine d’excellence !

« Internet: regardons une bulle spéculative gonfler, gonfler…

Lorsqu’une entreprise complètement surévaluée, Facebook, achète un milliard de dollars une entreprise qui ne génère aucun revenu, Instagram, on n’assiste pas à un miracle de l’Internet, mais bien à une folie spéculative.

La folie commence bien en amont. Facebook prépare son entrée en bourse, dans quelques jours. L’entreprise est estimée à 100 milliards de dollars, alors que le chiffre d’affaire 2011 est de 3,7 milliards et son ratio cours sur bénéfices de 100 (valorisation 100 fois supérieure au résultat net). Elle vaut donc en bourse 27 fois plus que sa valeur réelle.
Comment est-ce possible ? La confiance. La confiance dans le fait que si on achète une action d’une entreprise à ce prix, c’est qu’on trouvera bientôt quelqu’un qui va vouloir acheter cette même part un peu plus cher, dans l’espoir d’à son tour revendre toujours plus cher… Jusqu’à ce que la confiance s’effondre, que tout s’arrête.
C’est ce qu’on appelle une bulle spéculative, qui peut éclater en faisant très mal, comme la première bulle Internet de l’année 2000 ou comme la bulle immobilière qui a mis l’Espagne à genoux.

Alors quand une société aussi surévaluée que Facebook, achète à prix d’or une idée, une application gratuite qui ne gagne pas un dollar comme Instagram, la bulle gonfle encore. Et tous les “économistes des médias” se rengorgent en expliquant qu’une telle transaction va permettre de “monétiser le trafic de l’internet mobile” sans voir une prochaine crise boursière arriver à grand pas.

Facebook n’est pas seul, mais c’est le plus fragile. Google et Apple sont également en situation de surévaluation boursière, même si ces entreprises sont clairement plus solides. Mais il faut savoir qu’une action d’Apple valait 15 dollars il y a 10 ans et devrait avoisiner les 700 dollars à la fin de l’année. Des analystes enthousiastes pensent que l’action peut monter jusqu’à 1000 dollars l’unité. Alors les actionnaires se rendront compte du gouffre impossible à combler qui sépare le chiffre d’affaire de l’entreprise (et pire pour le ratio sur bénéfices) et sa valorisation boursière. »

Source : http://www.humanite.fr/social-eco/regardons-une-bulle-speculative-gonfler-gonfler%E2%80%A6-494258

CIVILIANS ARE NOT THE ENEMY !

Rev, 6 (NIV)

1 “I watched as the Lamb opened the first of the seven seals. Then I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder, “Come!”

2 I looked, and there before me was a white horse! Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest.

3 When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, “Come!”

4 Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword.

5 When the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, “Come!” I looked, and there before me was a black horse! Its rider was holding a pair of scales in his hand.

6 Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures, saying, “Two pounds of wheat for a day’s wages and six pounds of barley for a day’s wages, and do not damage the oil and the wine!”

7 When the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, “Come!”

8 I looked, and there before me was a pale horse! Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine and plague, and by the wild beasts of the earth.

9 When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained.

10 They called out in a loud voice, “How long, Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?”

11 Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer, until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been.

12 I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair, the whole moon turned blood red,

13 and the stars in the sky fell to earth, as figs drop from a fig tree when shaken by a strong wind.

14 The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place.

15 Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains.

16 They called to the mountains and the rocks, “Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb!

17 For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?”

Previous Older Entries

Archives

April 2012
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers