Musical purge : Jane’s Addiction w/ ‘Occupy’ images – fctnl female mud fite – dysfunctional HR – Y ambitions

Johan Baecke ? Liever Johan Volny ! [18 +]

Smooth Johan Volny blowing tender Robin Few’s flute, in public :  http://www.xtube.com/watch.php?v=9de6i-c249-

________________________________________________

Er is een categorie mensen minstens even gevaarlijk als de pedofielen, namelijk de ultraconservatieven. Dit zijn de mensen die van seksschandalen gebruik trachten te maken om de samenleving, de levenssfeer, naar rechts te duwen.

De zaak DSK was zo’n schandaal (1). Stel je voor : een van de voornaamste wereldtopambtenaren die, bij wijze van spreken, met zijn hand in de pap beticht wordt van verkrachting, dit was een uitgesproken kans voor de feministen om hun pleidooi te voeren tegen het macho gedrag van te veel mannelijke gezaghebbers en de vele vormen van discriminatie ten opzichte van de vrouwen.

De wending die het debat sindsdien heeft genomen is echter zorgwekkend, zozeer zelfs dat men zich in Frankrijk openlijk de vraag stelt of dit geen nieuw puritanisme met zich meebrengt. Seks dreigt hiermee meegesleurd te worden in het proces van alle “seksueel afwijkende gedragen”, wat op zich een interessante uitdrukking is…

Wanneer wordt een gedrag immers “afwijkend” ? Bestaat seks er precies niet in om alle normen te vervagen ? Met andere woorden, is seks niet uniek ? Beter gesteld, zou het niet uniek moeten zijn, en zo ja, is het dan niet fundamenteel tegenstrijdig met welke vorm van regel, laat staan norm, dan ook ? Zonder regel, zonder norm bestaat er immers evenmin een mogelijkheid om van de regel af te wijken…

LEVY Thierry

 

Uiteraard leven we op een wereldbol waar niet iedereen de beste bedoelingen koestert, en moet er dus wel op een of andere manier een regel uitgeroepen worden om zowel iedereen in het algemeen als de zwaksten in het bijzonder bescherming te bieden. Niet honderd of duizend regels, enkel eentje, en deze luidt : toestemming (2) ! Met andere woorden, het is de taak van de samenleving om misbruik tegen te gaan, en daar wringt net het schoentje : staat misbruik immers gelijk met de “afwijkende gedragen” waarover men het eerder had, of maakt het er enkel deel van uit ? De eerste optie is liberaal, de tweede is conservatief.

Volgens de eerste mag je alles zolang je niemand verplicht, volgens de tweede zijn er een aantal zaken verboden of taboe zelfs als je niemand verplicht. De maatschappij zou perfect vooruit kunnen met enkel de eerste optie, maar een aantal mensen menen hetgeen tussen de billen van andere mensen al dan niet hangt en wat ermee gedaan wordt te controleren omdat ze zelf last hebben van de dikke bezem die ostentatief in hun achterwerk ingesloten zit (3).

Om het nogmaals te hebben over de zoveelste lone wolf pedofiel die begin deze week haast toevallig door het Belgische gerecht is aangehouden heeft “Reyers Laat” (VRT) gisteren besloten om een zekere Johan Baecke, gerechtspsychiater, uit te nodigen.

Deze ging er van uit dat pedofielen niet te genezen vallen, omdat ze gewoonweg niet ziek zijn : het zijn criminelen ! Tot hiertoe geen bezwaar, al zullen waarschijnlijk wel meerdere van zijn collega’s een andere mening toegedaan zijn. Wanneer de zogenoemde psychiater achteraf ook tegelijk de kleren van een hobbysocioloog aantrok begon zijn argumentatie echter ernstig te wankelen…

“ Met kinderporno ziet men nu wat er 10 of 20 jaar geleden gebeurde met exhibitionisten […]. Heel veel pedofielen beginnen hun carrière met exhibitionisme.”  Is exhibitionist zijn in deze dan een verzwarende omstandigheid, zoals werkloos zijn voor een seriemoordenaar bijvoorbeeld ? Nee hoor, we hebben gewoon te maken met een rond-de-cuir, een manneke die zo tevreden is met het stukje macht dat hij in rechtszalen kan gebruiken en vertonen dat hij zich niet meer afvraagt of hetgeen hij zegt pertinent is.

Met deze uitspraak is de grens tussen de twee hierboven onderlijnde opties wel degelijk overschreden : niet alleen zullen al diegenen, inclusief jonge gasten en meisjes, die zich op het internet (of elders) in hun eenvoudigste kledij laten zien tevreden zijn dat een professortje hen komt vertellen dat ze hoogstwaarschijnlijk gedoemd zijn om later pedofielen te worden, ze zullen zich ook verheugen te vernemen dat ze nu reeds een onbeschrijflijke zonde aan het plegen zijn.

LEVY ThierryBij de uitgenodigden zat ook Patrick De Witte, columnist, TV producent en zelf slachtoffer van een pedofiel in zijn jeugd, die op zijn beurt de betrokken monsters met “junkies” is gaan vergelijken, omdat ze “adressen en namen van dealers doorgeven”. Al kan ik respect uitbrengen voor wat de heer De Witte in zijn kinderjaren heeft moeten meemaken, dit is volgens mij weer een brug te ver ! Wat eerder had hij gezegd dat niet het internet, maar enkel de pedofielen zelf, het probleem zijn. Waarom dan met zulke dubieuze vergelijkingen naar voren komen ?

In de tweede fase van de enquête naar DSK is Binnenlandse Zaken in Frankrijk allerlei vermeende louche seksuele praktijken van de voormalige IMF-topman onder de loep gaan nemen : zijn ontelbare bezoeken aan seksclubs, zijn deelname aan privé orgiën met vriendjes uit de politiek, de zakenwereld en justitie. De man stond immers bekend voor zijn weinig elegante aanpak van het vrouwelijke geslacht, maar tenzij er wordt bewezen dat een of ander van zijn vrienden Dionysos-aanbidders hem chanteerde helpt dit niets vooruit. Het is ofwel het symptoom van een vete die tegen hem, tegen het symbool dat hij geworden is, wordt gevoerd, ofwel de sleutel van een uiterst conservatieve strategie parallel aan de algemene verrechtsing van de Westerse maatschappijen en bedoeld om uw pik en mijn poesje, om ons allen, opnieuw op de meest perverse manier te gaan betuttelen. Wat er ook van zij, mijn hand zal je nooit (letterlijk noch figuurlijk) betrappen in een onderbroekje waar ze niet welkom is… ik hoop van u en uw soortgenoten hetzelfde, mijnheer Baecke…

Het voorlopig laatste woord hieromtrent laat ik aan de heer De Witte : “de échte pedofielen laten zich niet vangen !” Onder de verwoording “echte pedofielen” begrijp ik machtige mannen, meestal uit de zogenoemde elite. Dit is m.i. de enige doeltreffende hoeksteen in de jacht tegen pedofilie : de val van een aantal prominenten die maar al te goed weten wat hen te verwijten valt, maar, dankzij hun connecties, steeds onbemoeid zijn gebleven…

IETS VERDACHTS TEGENGEKOMEN OP HET INTERNET ? ==> http://www.stopchildporno.be/nl/home-nl/

________________

(1)    Zie post dd. 22/05/11

(2)    … en de daarmee gepaarde vaststelling van een minimum leeftijd waarop iemand verantwoordelijk geacht wordt om een dergelijke toestemming te geven.

(3)    Letterlijke vertaling van : “un balai qui leur reste ostensiblement coincé dans le cul”

________________

NB : all pictures and videos on this blog are 18 U.S.C. Section 2257 compliant ! If these images trouble you because of the youth of the flesh exposed, YOU’RE THE ONE WHO HAS A PROBLEM !!!

“No tak, dej si péro do zadku” (Put the kids to bed, folks !)

You punished me for telling you my hopes and dreams
I’m breakin’ all the rules I didn’t make
You took my words and made a trap for silly fools
You held me down and tried to make me break

Did I say something wrong?
Oops! I didn’t know I couldn’t talk about sex
(I must have been crazy)
Did I stay too long?
Oops! I didn’t know I couldn’t speak my mind
(What was I thinking?)

And I’m not sorry

(from the blog http://christthegaymartyr.blogspot.com)

_____________________________

If any of you still doubt it, we’re living in a material world, people. Means everything can be bought and sold. And why wouldn’t human beings ? Huh, why, I ask ya ?

Of course, straight porn has been at it for much longer and on a much wider scale, importing “goods” from Eastern European countries for decades, sometimes against their own free will. Over the past years, it even got more and more violent, probably under the impulse of ithyphallic “god” Priape Siffredi himself, able to destroy a woman’s body as well as her personality in less time than what it’d take a regular human individual to get his stick hard, turning what a Dutch writer called in 1805 “het penceel der liefde” into a smoking gun.

A lil’ Viag, a lil’ coke : I’m hard & fuck the rest ! The phenomenon would be interesting to study sociologically : while all men without any prehistoric temperament are forced by the evolution of mentalities to reconsider their role as cock carriers in today’s society, in a couple or in a relationship, porn directors give ’em super-macho Captains Cavemen (check out Gaspar Noé’s “allegorical” contribution to the movie “Destricted” and perhaps you’ll understand what I’m talking about)…

 To be honest, the overall picture of gay porn seems much gentler, which doesn’t imply there’s less competition or that gay porn directors are kind and driven idealists. Far on the contrary, porn is sometimes (often ?) a way for mobs to do some money laundering. After all, there’s a business to be made, and, just as in any other business, it’s gotta go fast and earn cash. In that respect, the cumshot is everything : if one can’t manage to get the juice out, one is fucked !

Here, the same criteria ruling the advertisement world and Hollywood (gorgeous muscled bods, angel faces) apply, and having a biggie is of course a requirement…

Why do these boys accept to perform the most intimate of acts in front of a cam, you ask ? Well, there are various reasons : most of them are students and use porn as a quick way of getting some extra cash (depending on how big and famous the studio is, they can get up to 2000 dollars or even more for a scene), others were gardeners, desk clerks, hairdressers and couldn’t imagine growing old in that job, so they chose something more “fun” to do as a “professional activity”. And since they’re all Adonises anyway, why the hell think too long about it ? A lot of them are even part time escorts as well, sometimes for the porn company they work with. Should we blame them ? The puritans do, arguing about sacred values and what, according to them, God told man (not) to do with his tools.

But, fundamentally, if we agree upon the fact a woman is free to choose what she does with her body, so should a man / boy, too, right, provided he’s old enough and willing, of course… To be old enough means 18 years old in most countries, an age at which most kids don’t have any “conscience of self” yet… they’re not really knowing what they’re involved in, which of course makes it all the more exciting for the average viewer demanding young hard thick cock.

Some of these models are just plain and simple “young, dumb and full of cum“, to use a popular expression. Like all the guys their age, they somehow love taking chances, and, for the love of cash, they’re taking “the game” to a whole new level…

As they’re drop dead gorgeous and all, you wouldn’t believe what these “performers” would do for an extra 500 bucks, for instance plunge their big phat juicy banana into a tight little asshole without any condom – just like dat – stick it back in there after the cumshot, swallow white liquid or take it in their faces, getting double penetrated (a must in straight porn nowadays !), take part in bareback orgies with multiple fuck partners. Yesir, that’s what the market is expecting these days, cuz “wij kicken daarop“…

Try it for yourself next time you cum on your chest or when your hands are dripping with the precious liquid : wait a few minutes before you wash it off (Ladies, as far as you’re concerned, ‘fraid this won’t work unless you’re female squirters, sorry… If you are, hello to you…) : if your skin ain’t irritated, you must be cumming from Mars…

Now, imagine what that does inside one’s pierced intimacy. Then, consider how safe it is to put the péro back in. Then, finally, ask yourself whether you would trust a sex partner you don’t necessarily know – perhaps you’ve never even met him before – especially since HIV tests aren’t even practised by most studios any more. And, even if they would be, they’re not even nominative (Note : the exact same thing is true about straight porn, where seeing a condom is almost like witnessing an appearance of the “virgin” Mary).

You can find these young “stars” all over the world. In Eastern Europe, the “leading countries” undoubtedly are the Czech and Slovak republics, as well as Hungary. In Southern America, beautiful boys from poor neighbourhoods are even asked unthinkable things (like taking 10 “money shots” in the ass). But they have their Western European counterparts, of course, and their center of gravity is London.

In the US, it’s sometimes even more extreme. One particularly sleazy studio producing only bareback (aka condomless) scenes sometimes asks the “models” to take drugs (and I’m not talking about poppers, no, good ol’ GHB…) before they get filmed ! Another one had to close the shop after a wicked murder story : the director (specialized in bareback activities as well), who was responsible for screen testing a boy who was only 17 at the time, was shot (and apparently blackmailed) by another young porn star : Harlow Cuadra is now in prison…

Later, the news reported one of the numerous partners the 17 y/o kid took in his behind died from AIDS… As far as the latter’s concerned, he’s a lucky fella, and he’s still in “the biz”, but no more bareback for him !

Once again, let me say I don’t find ANYTHING offensive about the fact a boy likes to show the world how well he’s shaped. Not so long ago, Andy Warhol, the Campbell soup cans guy, tried to extend the limits of art to porn, too. His favorite model was sexy stud Joe D’Alessandro.

Of course, Warhol was a little subtler : while d’Alessandro was being sucked, the director was filming the latter’s face and facial expressions only : no erect dick in sight ! Like some contemporary (mostly feminist) postporn directors do, perhaps it’s time to rethink “the concept”, emphasizing desire instead of functionality… Maybe it’s also time, not to ban porn from the net (I said no, Ségolène !), but to add some crucial and direct information to the (younger) viewers, which is far from being the case right now…

Erect male nudity is even more provocative and subversive than female one, let’s not deny it. “There’s nothing lighter than a man’s penis : even a thought can lift it up“, famous writer André Gide once wrote. Without puritanism, there’s no need to feel ashamed. But having no shame doesn’t mean not to have any principles !

Peace to all and sortez couverts !

Archives

August 2020
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers