Fascistisch gezaag ! (Den dikke moest weer eens zijn mening kwijt…)

Ja, hoor, al werd hij (zijn partij) officieel buitenspel gezet in de huidige federale regeringsvorming, Bartje blijft trouw aan zijn tweemaandelijkse opiniestukken in De Standaard. Deze week ging het dus over een zekere vorm van verslaving en hoe de samenleving hierop reageert.

In de eerste alinea van zijn column schrijft de verdreven boerenkrijger vol lef over een experiment gevoerd door een aantal vzw’s (respectievelijk in Mechelen en Gent) en bedoeld om wat voorgesteld wordt als drugsverslaafden te helpen afkicken. Afkickende cannabisgebruikers worden immers financieel beloond indien, na urinetesten, blijkt dat ze zich effectief voorbeeldig hebben gedragen (lees : geen plantjes hebben zitten te roken).

Er kan uiteraard wel respect worden opgebracht voor de goedbedoelende instellingen die zich met dit soort taken bezighouden, niettemin kan het principe dat hier wordt gehanteerd en geprezen als volgt worden geïnterpreteerd : geef een stuk van je vrijheid af en in ruil krijg je wat poen, m.a.w. word een hoer (Respect aan alle hoeren, don’t get me wrong…). Je kan het ook beschouwen als een Pavlov-toepassing…

Er is op deze blog al voldoende over het onverdiende lot van het plantje geschreven, volstaat om er aan toe te voegen dat voor de zoveelste keer de anti-cannabisliga volledig onwetenschappelijk argumenteert en opzettelijk vaag en alomvattend blijft wanneer het over drugs gaat, om de eenvoudige reden dat onwetendheid voor haar de beste manier is om de gewone mens schrik aan te jagen en dus onder haar controle te houden. Zo is het bijvoorbeeld wetenschappelijk fout om het over cannabisverslaafden te hebben, daar cannabis geen verslavende drug is. Het verschil tussen soft en hard drugs ? Laten we eens pragmatisch zijn, als het niemand stoort : van softdrugs krijg je nooit een overdosis ! Deze rode lijn lijkt mij veel pertinenter dan de huidige dubbelzinnige legaal / illegaal verhouding !

Bovendien wordt de stelling over een aanvaarding van softdrugs die zou leiden tot een explosie van het gebruik door de feiten tegengesproken, o.a. in Nederland, Portugal en Tsjechië. Waarom ? Omdat de neiging om het verbod te doorbreken verdwenen is, dummy !

Of ging het misschien over een psychologische verslaving ? Laat ons dan de lijn maar doortrekken : de ene is aan kutjes verslaafd, zijn buurman aan zijn TV, een derde drinkt twee liter koffie per dag, zijn collega heeft zoveel machtslust dat hij ervan zou ontploffen, en dan is er nog een andere die de hele dag door zoveel vreet dat ‘overgewicht’ zelfs niet meer van toepassing is. Maar, tenslotte, zoals de Leiter allen het zelf verwoordt : “niemand mag ons verbieden te doen waar we ons goed bij voelen, ook al is dat misschien iets schadelijks.

Dit gematigd zinnetje blijkt echter voor zijn auteur geen aangename vaststelling, wel een reden tot ommekeer, zo zal men verder in het artikel begrijpen. Voor wie het niet door had, de dikke pop van de kattenkoppen laat zich uit over zijn idee van de vrijheid. En, au passage, spuwt hij op een zeer belangrijk deel van de tegenwoordige jeugdcultuur.

“[…] De drang naar een absolute keuzevrijheid voor het individu is nu voor velen eenmaal groter dan het gezond verstand”, schrijft de nu nog kampioen van de Vlaamse zuiverheid, die voordien al de zogenoemde “cultuur van de permissiviteit” de nek had omgeslagen. Wat is het gezond verstand ? Wie bepaalt het ? Dient het gecontroleerd ? Is het gezond verstand iets dat buiten de wetgeving  staat ? Een soort religie, een substraat ? Dienen de wetten zich er bijgevolg van te inspireren of zouden ze het zelfs letterlijk moeten toepassen ?…

In elk geval, Wevertje, manneke toch, ge zij nie met a kinderen bijzig, mo met volwassen burgers von waï soemigge cannabis ruukte voo da ge gebeuren woït ! Wie weet, misschien heeft uw grootvaders huisarts hem er ooit voorgeschreven…

Wat betekent bovendien “absolute keuzevrijheid” in de huidige context waarin een gewone gebruiker, om perfect binnen de perken te blijven, zich tot ongecontroleerde dealertjes zou moeten wenden, met alle mogelijke gevolgen van dien ? Waarom zou een vrijheid moeten worden beperkt als het beoefenen ervan niemand geweld noch schade berokkent ?

Voor wie tussen De Wevers lijntjes leest is de boodschap echter duidelijk : geef ons het ouderlijke gezag van toen maar terug. Alle vrijheden dienen drastisch beperkt, zodat de brave, werkende, gehoorzamende, God vrezende, zuivere Vlaamse soldaat van het hedendaagse slavencapitalisme op het goeie spoor blijft…

BBB (Big Belly Bart) weet namelijk van geen wijken : “Vade Retro, Quickanas !”, laat hij nog vol extase vallen voor de aan zijn lippen hangende menigte. Indien er de gemiste 007 inderdaad iets te verwijten zou vallen, dan zou het wel zijn dat hij zijn belofte om, eens verkozen, binnenshuis een jointje (vergeet maar ‘pretsigaret’, man : klinkt te Janet…) op te steken niet heeft nageleefd. Maar hoe kon hij, de arme stakker ? Hij en al zijn medepolitici hebben op een of andere manier moeten zweren aan de wetten van het Belgische volk te gehoorzamen. Geef toe dat je de rook wel degelijk hebt ingeademd, en dan nog wel veel meer dan een keer, en je krijgt den buldowzer op uw kas

En wat moet de gewone mens denken van al die doping in het algemeen, in de sport in het bijzonder ? Men dunkt dat hij er zich zeer weinig van aantrekt, nietwaar… Dat is de hypocrisie in deze : doping – om een veralgemenend woord te gebruiken – is alomtegenwoordig, onder welke vorm dan ook, legaal of illegaal, gewoonweg omdat de naakte werkelijkheid voor de mensen van de laagste schijf van de piramide niet meer te verdragen valt ! Dat is de echte hypocrisie in deze en met haar programma zou de NVA dit enkel verergeren !

Er bestaan twee mogelijkheden : ofwel ligt Jo De Poorter, de polcom adviseur van de partij, weet je wel, deze propere Vlaamse jongen van wie niemand zou durven vermoeden dat hij ooit aan weed, laat staan cocaïne, heeft gezeten, aan de basis van dit debakel, ofwel zijn het de jongens van ’t Pallieterke die recentelijk overgestapt zijn en nu misschien geneigd zouden zijn om als cultureel adviseurs rond te lopen, waarvoor vrees…

Wat er ook van zij, wie er het ideetje in de oren van den boes gefluisterd heeft dat het fijn zou klinken mocht hij enkele bekende, mythische, namen van de rockgeschiedenis door het slijk halen is een regelrechte idioot !

Alles in de vuilniszak ! De vuilniszak gesloten ! Vlaanderen perfect ! Vlaanderen proper !” Allemaal krijgen ze ervan langs, te beginnen met Kurt Cobain, die zonder meer als “drugsverslaafde” wordt bestempeld. De artiest die wereldwijd (en niet alleen omwille van een commerciële mode) miljoenen tieners aan hun eerste pogo hielp met zijn subtiele lyrics en meestal harde gitaren komt zelfs niet aan bod !

Een heleboel anderen moeten het misprijzen van De Wever ten opzichte van de jeugdcultuur delen : van Janis Joplin tot Jim Morrison, Jotie T’Hooft inbegrepen, van poëten tot het weinig verkiesbare statuut van “knuffeljunkies” herbracht en de grond voor de tweede keer ingeboord… Je hoeft echter niet alles graag te horen om talent te herkennen ! Geknuffel wou je, daddy ? Hier se !

De man die de RTBF al zijn minachting liet begrijpen na het incident rond het onaangekondigde camerabezoek aan het graf van zijn grootvader en het daaropvolgende interview met een neppsychiater die, à distance, zonder de betrokkene ooit te hebben ontmoet (in een duidelijk afgesproken gesprekskader), hem te meende analyseren, kan nog beter : hij spreekt met de doden !

–          “Yo, Amy, it’s den Bart here !

–          Piss off, bulbak !

–          But it’s for my fans, they want to know why you did it… I say it was drugs !

–          Then you’re as dumb as you look, you fuck ! Now go fuck a goat !

Een ding is alvast zeker : de drugsproblematiek, als het dan toch zo genoemd moet worden, legt de maatschappij bloot en helpt de juiste vragen stellen : waar moet je immers heen met / binnen een samenleving waarin iedereen met zijn eigen bezig is (ironisch, nietwaar ?) en ‘individu’ een hol begrip is geworden, waarin de mensen als citroenen worden uitgeperst om te blijven produceren (Hetgeen ze produceren maakt niet uit, zolang het maar poen opbrengt…) en elk individu  tegelijk als een FMCG (fast moving consumer good) wordt behandeld, waarin iets willen, in fine, per se naar voorwerpen moet refereren, waarin er bijna nooit (meer) wordt gezocht naar wat achter de eerste indruk schuilt, waarin wat je denkt, wat je schrijft, wat je voelt, wie je bent en waar je naar verlangt geen enkel belang hebben, tenzij om het weg te vegen, waarin je in alles verzocht wordt om een rol te spelen en nooit jezelf te zijn, waarin er zoveel oneerlijkheid en ongelijkheid heerst dat deze de norm zijn geworden en waarin gelijkheid enkel geldt voor en tussen diegenen die zich in de onderste laag van de piramide bevinden, waarin het (helpen) zoeken naar individueel (ële) talent(en) als buitenaards wordt beschouwd, waarin creativiteit en verbeelding in de modder worden gesleurd, waarin zelfs het leed en de dood van iemand tegen hem (haar) wordt misbruikt, waarin er constant door anderen op allerlei vlakken over het lot van elk individu wordt besloten, zonder dat daar meestal zelfs actieve betrekking voor vereist is, een samenleving waarin je, buiten de vertrouwde kanalen, als gewone burger in de nog steeds traditionele wereld, maar weinig de kans krijgt om je mening te laten horen, laat staan te laten gelden, waarin de zogenoemde leiders er erbarmelijk in falen om enig perspectief te bieden en men zich steeds op minder of op het minst moet voorbereiden, waarin letterlijk je tijd nemen, en dus ook in zekere mate kiezen, door het systeem onmogelijk wordt gemaakt, waarschijnlijk omdat nadenken schaadt, waarschijnlijker nog omdat we, zoals de Aarde rond de Zon, als maatschappijen in de loop der jaren de gewoonte hebben gekoesterd om rond valse zonnen te orbiteren (de markten, bijvoorbeeld), waarin de onmiddellijkheid heerst en enkel stress nog min of meer te beheren valt, waarin men niet meer in staat is om echt te converseren (uit angst of omdat de te behalen doelstellingen, en dus de vermoedelijke verwachtingen van de gesprekspartner, alles overheersen) en waarin de übermachtige ill communication je enkel een zijde van het verhaal toont en als bedoeling heeft om de puzzle nog meer te verwarren ?…

 

Kortom, waar moet je heen met / binnen de zielloze, uiterst commerciële waanzinmaatschappij waarin we nolens volens vertoeven, die een blueprint dreigt te worden van een nieuw-fascistische alliantie welke berust op gehoorzaamheid en mediocriteit ???…

In een luguber aan het worden samenleving waarin de ernst van de toestand uit de steeds somberdere gezichten van de average Joe’s af te leiden is, en dit overal in Europa, is het meer dan tijd voor ECHTE VRIJHEID EN SAMENHORIGHEID !

Zijn drugs nodig voor de verbeelding en de creativiteit ? Voor de ene wel, voor de andere niet ! So what ? Dat is het leven, Wevertje, diversiteit !!! Of wou je misschien een nieuwe McCarthy-commissie oprichten, ditmaal tegen de “junkies”, achterbakse vrijheidrover ?!

ELOGE DE YASMINE ET MOHAMED, A L’ATTENTION DE…

… TOUS LES MIEVRES ET SUPERFICIELS PETITS ROUAGES BIEN-PENSANTS DE LA MACHINE HUMANITE, …

« […] car c’est seulement dans la mesure où nous partageons les sentiments d’autrui que nous sommes qualifiés pour juger une chose. » (Goethe)

«Double péné par ­ 5 °C, suivie d’une éjaculation. Couverte de sperme, trempée, morte de froid, personne ne m’a tendu une serviette. Une fois que t’as tourné ta scène, tu vaux plus rien.» (Karen Bach aka Lancaume in Libération)

… AUX DONNEURS DE LECON QUI JUGENT, DENONCENT MAIS TUENT, …

“Suicide, ce moyen qui nous soustrait à la persécution des hommes” (Chateaubriand in “Essai sur les révolutions“)

“Le meurtre parfait est de pousser au suicide.” (Nathalie Delourme)

“Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas.” (Socrate)

“Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie.” (Albert Camus in “Le mythe de Sisyphe”)

« La niaiserie est de vivre quand la vie est un tourment. Mourir nous est prescrit quand la mort est notre médecin.» (William Shakespeare)

“Le suicide, c’est le seul acte philosophique. S’il ne porte pas ses fruits, il devient quelque chose de ridicule qui vous éclabousse.” (Frédéric Dard)

“Les romantiques furent les derniers spécialistes du suicide. Depuis on le bâcle…” (Cioran in “Syllogismes de l’Amertume“)

“I only do this because I’m having fun. The day I stop having fun, I’ll just walk away…” (Heath Ledger)

“Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux.” (Guy Debord in “La société du spectacle“)

“I can now see everything falling to pieces before my eyes.” (Ian Curtis)

“La vertu se meurt, l’espérance est morte, et ceux qui souffrent n’ont plus qu’un refuge : le suicide.” (Adolphe-Basile Routhier in “Le Centurion“)

“I feel afraid and I call your name

I love your voice and your dance insane

I hear your words and I know your pain…” (Jeff Buckley)

“Suicidez-vous jeunes, vous profiterez de la mort.” (Pierre Desproges in “Vivons heureux en attendant la mort“)

… AUX PSEUDO-BLOUSES BLANCHES FONCTIONNALISTES ET FASCISANTES, QUI BANNISSENT LE RESSENTI INDIVIDUEL AU PROFIT DE LA TRAME, …

“La pensée du suicide est une puissante consolation, elle aide à passer plus d’une mauvaise nuit.” (Friedrich Nietzsche)

“Le seul vrai problème philosophique, c’est de savoir pourquoi on ne peut pas se suicider.” (Louis Gauthier in “Les grands légumes célestes vous parlent.“)

“C’est un crime contre l’Etat, le suicide. Un suicide, c’est un soldat de moins, un contribuable de moins.” (Jean Giraudoux)

… AUX GAVES A TOUTES LES FORMES D’ “OPIUM DU PEUPLE”, …

“Le suicide ? Mais c’est la force de ceux qui n’en ont plus, c’est l’espoir de ceux qui ne croient plus, c’est le sublime courage des vaincus” (Maupassant in “L’Endormeuse“)

“Le suicide est le dernier acte par lequel un homme puisse montrer qu’il a dominé sa vie.” (Montherlant)

“Le suicide, c’est l’ultime expression de la liberté. De savoir que l’on peut choisir sa mort, ça aide à vivre.” (Guy Bedos in “En attendant la bombe“)

… AUX PSEUDO-RATIONALISTES QUI ETOUFFENT LEUR PEUR SOUS LE MASQUE DE LEUR “SCIENCE”, …

“I’d rather be hated for who I am, than loved for who I’m not.” (Kurt Cobain)

“Le goût du suicide est un don, un sixième sens, je ne sais quoi, on naît avec.” (Georges Bernanos in “Journal d’un curé de campagne“)

“Le dandisme, forme moderne de stoïcisme, est finalement une religion dont le seul sacrement est le suicide.” (Michel Butor in “Histoire extraordinaire“)

 “Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free.” (Jim Morrison)

“Don’t compromise yourself : you’re all you’ve got !” (Janis Joplin)

… BREF, A TOUS CES MINABLES-LA !

“Il est beaucoup plus facile d’admettre le suicide de quelques-uns que l’obstination de la majorité à vivre.” (Jean-Claude Brisville)

“Beaucoup de suicides ne sont dus qu’à une minute de lucidité.” (M. Jouhandeau in “Algèbre des valeurs morales“) 

“La résignation est un suicide quotidien.” (Balzac in “Illusions perdues“)

Archives

January 2019
M T W T F S S
« May    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers