Mevrouw Sap, ik ken U niet !

Geachte Mevrouw Sap,

Naar aanleiding van het lijsttrekkersreferendum dat binnenkort zal bepalen wie van u of van de heer Dibi, uw enige tegenstrever, het voor Groenlinks in september aanstaande zal opnemen tegen de andere Nederlandse partijen wou ik even mijn zandkorreltje kwijt. Hopelijk neemt u me dit niet kwalijk…

Zich uitspreken over de verkiezingen in een buurland is immers een delicate opdracht, des te meer omdat ik niet de pretentie koester om uw prachtige land hiervoor voldoende te kennen, ver ervan zelfs. Wel heb ik de afgelopen maanden aandachtig de evolutie van de Nederlandse politiek gevolgd. Bovendien is NL mij voor een of andere reden niet volkomen onbekend…

Ik moet het u eerlijk toegeven : het heeft me verbijsterd ! Wees gerust, veel minder dan het beleid dat in Frankrijk de afgelopen vijf jaar is gevoerd. Wie ben ik bovendien, als domme Belg, om mij hiermee te bemoeien : heeft onze regeringsvorming tenslotte geen 541 dagen aangesleept ?…

Maar “patience est mère de vertu”, zegt een Frans spreekwoord. Je zou het kunnen vertalen door : « geduld is de moeder der deugd”, al laat de huidige politieke toestand van uw land wellicht geen geduld toe : er is enerzijds de versnippering van het politieke landschap, waarmee heel Europa weliswaar te kampen heeft – kijk maar eens naar de Griekse toestanden – en anderzijds het politieke slagveld waarvan de ene na de andere de Tweede Kamervertegenwoordigers blijken af te haken. Misschien zal dat laatste, nota bene, liggen aan een hogere maturiteit van het Nederlandse politieke personeel, dat er plichtsbewust voor zou kiezen om van zijn roeping geen levenslange carrière te maken, zoals bij ons heel vaak het geval is… Chapeau hiervoor !

De hoofdredenen voor de haast zijn echter overduidelijk : be-zui-ni-gin-gen en ge-loof-waar-di-gheid ! Daar en enkel daarom heeft Financiën in allerijl een spoedcoalitie op poten gezet. Niettemin zegt een ander spreekwoord dat je geen kat in een zak koopt, met andere woorden, je weet best welke akkoorden je sluit, welke afspraken je op termijn maakt, voor je eraan begint.

Gisteren nog betoogden de Europese vakbonden voor het Brusselse Justus Lipsius gebouw, zetel van de Europese Raad, om van de onderhandelaars over een nieuw groeipact voor ons continent te eisen dat ze de pijnlijke en ondoordachte austeriteit, die ze met een uiterst gematigd succes (om niet te schrijven een uitgesproken nederlaag) in bijna alle Europese landen hebben geïmplementeerd, stopzetten. Hun redenering bestaat erin dat een dergelijk beleid onnodig masochistisch is voor de mensen en voor de economie, welke net het tegenovergestelde zou eisen, met name hoop geven en de consumenten laten spenderen om diezelfde economie opnieuw aan te zwengelen. Meet u wel hoe zwaar het is voor de generatie van de heer Dibi, meer bepaald voor de jongeren die het voor 2008 al moeilijk hadden, welke ook hun origine mogen wezen ? Het lijkt voor sommigen wel alsof het nooit anders dan crisis is geweest…

Het is hoogtijd, zeggen de vakbonden, om op jacht te gaan naar andere pistes om de budgetten weer op evenwicht te brengen : rijkdom is er alom, maar die is – zoals u weet, trouwens – geconcentreerd in de handen van een beperkt groepje mensen. Herverdeel beter, en zo zullen de landen uit de put geraken. Uiteraard vergt dit wel enigszins zin voor staatsmanschap, hetzelfde type staatsmanschap dat velen binnen uw partij u blijkbaar toekennen…

En over die partij geschreven, geef toe : wat een blunder, zeg ! Er is al zoveel over gezegd dat ik er geen regel meer aan wil vuil maken. Maar toch… Ja hoor, de heer Dibi is als een Deus ex machina uit de lucht gevallen. Ja hoor, hij heeft (zoals ons allen) ongetwijfeld nog veel te leren, onder andere op vlak van diplomatie – dinsdag heeft hij in DWDD bijna de neus van een van uw supporters afgebeten – maar verdiende hij daarom zo’n grove aanpak ? Het mag dan crisis zijn, de ego’s blijven wel allemaal, wat hen betreft, onberoerd, men dunkt.

Durven verder kijken, dat is de boodschap. U heeft dit ook geweldig toegepast door mee in de Afghanistan coalitie te springen : volgens de peilingen zou Groenlinks in september wel eens baat kunnen hebben bij uw move

U heeft de vermeende belangen van uw land vooropgesteld, al kon uw clan daar schade bij ondervinden. Zoiets doet een Staatsman of –vrouw inderdaad, maar bent u echt in staat om een hele legislatuur lang – als alles meevalt – een rechts beleid te helpen voeren ? Is de partij waar u deel van uitmaakt hier echt tegen bestand, vooral als je kijkt naar de blijkbaar onoverbrugbare geschillen tussen de christelijke ponten inzake asiel en migratie ?

U maakte met uw beslissing ongetwijfeld een stap naar hogere oorden, maar zeker niet naar het allerhoogste. U hebt een kans gegrepen die u maar moeilijk links kon laten liggen, maar is dit wel de juiste zet op lange termijn : is het nou groenlinks of groenrechts ? Of verliezen dit soort vragen in crisistijden alle belang ? Kort samengevat : heeft u uw ziel niet verkocht aan goed argumenterende duivels ? De toekomst zal het uitmaken…

Mag ik u intussen bescheiden aanraden om te trachten minder gespannen over te komen ? Politiek is een jungle – dat heb ook ik meer dan eens ondervonden – waarin niemand je cadeautjes maakt : je mag dan wel de juiste ideeën overbrengen en een aangepaste aanpak vinden, toch wachten uw partijgenoten u steeds om de hoek op… Ik weet het : voor alle vrouwen die de moed hebben om zich voor de maatschappij in te zetten is en blijft politiek een echte klus waarin je ballen moet hebben en ze ook durven te gebruiken. Laat dit alstublieft u noch Groenlinks ontmoedigen. Op termijn zal de wereld wel groen kleuren !

Inmiddels verblijf ik, beste mevrouw Sap,

Met de meeste hoogachting,

STELLAR LYON

________

N.B. : mijn oprechte excuses voor mijn taalbastardisme : ik vrees dat dit structureel is…

Le nouvel impérialisme mondial américain – SLAVES NO MORE : 1/ HAARP

« Le Programme HAARP

Science ou désastre? »

par Luc Mampaey, attaché de recherche au GRIP

Le texte ci-dessous est un résumé du Rapport du GRIP 98/5. Ce rapport a obtenu le Prix Philippe Bourdeau décerné par l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) pour récompenser un travail de fin d’études présenté en vue de l’obtention du DES en Gestion de l’Environnement (année académique 1997-98).

« Sur un site du département américain de la défense (DoD) à Gakona, en Alaska, l’U.S. Air Force et U.S. Navy ont entrepris, en 1993, de faire construire une station de recherche sur les propriétés de l’ionosphère d’une puissance jusqu’ici inégalée: c’est le programme HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program.

Pure recherche scientifique affirment les militaires; étape supplémentaire et risquée dans les tentatives militaires de manipuler l’environnement à des fins hostiles, rétorquent quelques scientifiques et des organisations écologistes ou pacifistes.

A première lecture, rien ne distingue pourtant HAARP des installations de recherches ionosphériques déjà en fonctionnement. Sauf le gigantisme des puissances évoquées, et le contrôle exclusivement militaire du projet. D’où les inquiétudes et la perplexité qu’il suscite, amplifiées encore par la langue de bois, ou les silences, des autorités militaires. HAARP n’est-il que la partie émergée de nouveaux projets militaires, préludes à une nouvelle course aux armements? HAARP risque-t-il de provoquer des dommages irréversibles ou majeurs à l’environnement? Ou bien n’y a-t-il vraiment aucune raison de s’inquiéter?

Les modifications de la biosphère à des fins militaires, ou à d’autres fins hostiles, sont interdites par une Convention de 1977, dite la Convention ENMOD. Pourtant, le concept de Environmental Warfare fait bien partie du langage et des manuels militaires. Depuis le début des années 90 cependant, alors que se développe aux Etats-Unis une Revolution in Military Affairs (RMA) sensée adapter les forces armées à leurs missions du 21ème siècle, les références aux techniques de modifications environnementales se multiplient.

Ces nouvelles missions, ou Future Warfare, reposent sur une domination dans l’air et dans l’espace, et nécessitent une maîtrise optimale de l’information, de l’environnement et des moyens de communication, ainsi que de nouvelles classes d’armes à énergie dirigée. Vue sous cet angle, une intensification des recherches militaires sur les propriétés ionosphériques et les ondes électromagnétiques n’a rien de surprenant.

Il n’en fallait pas davantage pour propulser le Programme HAARP au coeur d’une controverse, qui finit par franchir l’Atlantique. Ce travail propose d’en faire le point.

La première partie rappellera certaines notions élémentaires de physique et de chimie de l’atmosphère. Ces rappels fondamentaux permettront de mieux comprendre ce qu’est l’ionosphère et l’importance qu’elle revêt, notamment pour les opérations militaires. La deuxième partie s’intéressera au concept et aux définitions de l’Environmental Warfare ainsi qu’aux règles de droit international qui s’y appliquent. La troisième partie s’intéressera au Programme HAARP proprement dit: la description du programme, la procédure d’impact sur l’environnement, son inscription dans un contexte historique et militaire, et la confrontation des points de vue à son égard.

HAARP est un programme scientifique. Aux mains des puissants, il peut cependant conduire au progrès comme à l’oppression et au désastre. Sans préjuger des intentions finales des Etats-Unis, et reconnaissant que ce travail émet plusieurs hypothèses, et relaye certaines spéculations, il s’avère fonder d’affirmer que le programme HAARP, en synergie avec d’autres programmes militaires, peut conduire à des déséquilibres dangereux pour l’environnement et les populations. »

Site de la Marine américaine : http://server5550.itd.nrl.navy.mil/projects/haarp/

Rapport du Parlement européen – 28 janvier 1999 (A4-0005/99)

Extraits:

« […] vu l’audition sur le projet HAARP et les armes non létales convoquée à Bruxelles, le 5 février 1998, par la sous-commission “sécurité et désarmement” de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense,

R.  considérant que la recherche militaire porte actuellement sur la manipulation de l’environnement à des fins militaires, et ce en dépit des conventions existantes; c’est le cas, par exemple, du système HAARP basé en Alaska,

24.   considère que le projet HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project), en raison de son impact général sur l’environnement, est un problème d’une portée mondiale et demande que ses implications juridiques, écologiques et éthiques soient examinées par un organe international indépendant avant la poursuite des travaux de recherche et la réalisation d’essais; déplore que le gouvernement des États-Unis ait à maintes reprises refusé d’envoyer un représentant pour apporter un témoignage sur les risques que comporte pour l’environnement et la population le projet HAARP financé actuellement en Alaska, durant l’audition publique ou à l’occasion d’une réunion subséquente de sa commission compétente;

25.   demande à l’organe chargé de l’évaluation des choix scientifiques et techniques (STOA) d’accepter d’examiner les preuves scientifiques et techniques fournies par tous les résultats existants de la recherche sur le programme HAARP aux fins d’évaluer la nature et l’ampleur exactes du danger que HAARP représente pour l’environnement local et mondial et pour la santé publique en général […] »

Décryptage télé (13/04/12) : 1/ Rock Altitude : un gros mollard dans la face !

La scène n’était pas, hier soir, sans rappeler la carte postale qu’avait envoyée à ses collaborateurs hexagonaux un J6M en exil new-yorkais. Il y était dépeint bien à l’aise allongé dans un écrin de verdure de Central Park. Curieusement, elle a complètement disparu d’internet…

“Let the others work for me”. Le travail routinier voire mécanique, aliénant en tout cas, ça se dit pas, mais c’est pour les ploucs !

C’était quoi ce ton leitmotivement autoritaire limite SM hier soir, manneke ? La classe ne convainc-t-elle par le questionnement et la sagesse ?…

Each Prophet in his own kingdom ! Certains privilèges sont aussi contestables que certaines réalités de fortune assistées, self-obsessed monkey ! Ca s’imagine au-dessus de la plèbe, dont ça contribue, ici et là, à décider du sort.

Shouldncha rmmbr what got you there in the first place, Monsieur le Révolutionnaire de petit salon. Ideals are not for fucking sale !

You popped up out of nowhere into this campaign with your ego and your ekoc , Mister. Now, go back into your box, will ya…    🙂

Coloz, still…

RIP Trayvon Martin

Each country its context and its victims, in none was murder justified…

Boniments d’archevêque…

A drame humain national, unanimité requise. Chaque Belge se souvient de la soudaine mais passionnelle ferveur qui avait animé la nation à l’occasion de la disparition du roi Baudouin, en 1993. Reflet de ce que ressentait la population, projection de ce qu’elle était supposée ressentir ou plus ou moins habile mélange des deux, les comptes rendus médiatiques de l’événement étaient empreints d’une unanimité totalisante qu’une mise en abime par principe malsaine en ce type d’occurrence rendait exponentielle.

Dans un tout autre registre, c’est également l’unanimité (transnationale) face au désarroi qui a accueilli la nouvelle du tragique accident de car survenu le 13, à Sierre, dans le Valais suisse. Imaginez-vous, occidental, enfant prisonnier de cette carcasse de métal à moitié pulvérisée, au milieu des dizaines de dépouilles mortelles de vos amis à qui vous veniez de parler, sans la moindre figure tutélaire, le moindre adulte, pour vous porter secours ou atténuer votre désarroi. C’est un scénario littéralement apocalyptique ! Mettez-vous à présent dans la peau d’un proche de l’une des victimes (possibles) à qui la terrible nouvelle vient d’être annoncée.

Là est l’Humanité, dans l’empathie qu’est capable de ressentir tout être doté d’affect, et dans le témoignage sincère de cette empathie. Il est regrettable qu’il faille de tels événements, dans nos pays industriels aseptisés, pour que cette faculté se rappelle à nous… Ecrire qu’il l’est encore bien davantage que l’Eglise en soit le réceptacle désigné ne relève pas d’une prise de position politique, qui serait bien entendu malvenue aujourd’hui, c’est au contraire affirmer haut et fort que l’Eglise n’a pas, en tant qu’institution, à s’approprier une telle catastrophe…

De l’aveu même du doyen de Louvain, jamais, de mémoire, son église n’a-t-elle accueilli assistance si nombreuse. Lorsque survient la terreur de l’inexplicable, lorsque la tragédie dépasse l’entendement, le partage des émotions est nécessaire : pour justifier son ressenti, chercher consolation dans le groupe et tracer la perspective qui permettra de continuer de vivre.

Lorsqu’il y a quelques années, mon grand-père s’est éteint, lui aussi très soudainement, j’ai tenu à prononcer quelques mots en sa mémoire, des mots personnels, subjectifs sans doute, qui devaient permettre d’accoler une histoire singulière à son vécu, d’esquisser brièvement les contours d’un visage, d’une identité, de mettre en exergue ce qui lui était cher, bref de lui restituer son humanité à travers les vivants. Ces mots furent les seuls, ce jour-là, dans cette chapelle de circonstance, à donner quelque résonnance à l’homme qu’il avait été. Tout le reste fut blablas liturgiques, charabia de bondieuseries et récupération évangélique pour bourges bien-pensants prononcés par un employé du Vatican peut-être bien intentionné mais non moins enfermé dans la logique implacable du système ecclésiastique, du système-Eglise, qui a institutionnalisé un mécanisme aussi absurde que celui qui consiste à demander à un total inconnu, qui ne connaissait le trépassé ni d’Eve, ni d’Adam, de prononcer une oraison en son nom. Ce doit être ça, le personnalisme chrétien : faire fi de la personne !

Les enfants morts mardi dernier sur la route de Sion, le doyen de la paroisse de Louvain ne les connaissait pas davantage… Cela ne l’a pas empêché de fondre en sanglots lorsqu’il a évoqué leur souvenir dans son homélie. Preuve – il en faut – qu’il reste quelques êtres humains parmi les gens de robe. Certes, cela ne fera pas l’affaire des pourfendeurs d’émotions, des rationalistes pur jus, des anti-empathiques, mais cela avait tout de même une autre envergure humaine que le énième sermon du pote belge de Ratzinger !…

Ah, le Léonard !… Il aurait fait des ravages au temps de l’inquisition, le Léonard (1). Mais ce n’est pas l’objet de ce débat.

« Mon dieu, Mon dieu, pourquoi m’as-tu quitté(e) ? N’est-ce pas là le cri poussé par tant de personnes ce soir ? Où est Dieu ? Pourquoi reste-t-il silencieux ? […] »

(extrait du speech de Mgr. Leonard lors de la veillée de prière qui s’est tenue le 14/03/12 à Louvain, en l’honneur des enfants disparus – traduit du néerlandais)

Quel est donc ce dieu auquel frère André-Mutien adressait hier soir ses lamentations feintes ? Celui, barbu, que l’on vendait aux ignorants dans les manuels de catéchèse de son enfance ? A quoi pouvaient bien servir les références templières et autres abstractions aussi malvenues que des cheveux dans la soupe, dont il a parsemé l’essentiel de son discours ? Etaient-ils d’ailleurs tous catholiques (ou même chrétiens), les enfants décédés la veille ? Qu’importe que tout cela : est-il chrétien, le nouveau-né que l’on baptise ou est-ce le fait de le baptiser qui le rend tel (contre son gré) ? Un tel procédé, qui assassine les enfants une seconde fois en les instrumentalisant alors que leur dépouille n’est pas encore froide, est tout simplement à vomir !

Le fatalisme du ton et du discours de l’archevêque honni n’avait qu’un but : servir politiquement l’Eglise multiséculaire dans sa vocation obscurantiste, point c’est tout ! Des implorations cyniques (dans le chef d’un savant lettré qui cache son jeu) à la « Pourquoi, Seigneur ? » et la pseudo-réponse qui les accompagne souvent n’ont d’autre but que de rendre inintelligible la trame des événements. Il y a dans tout cela un tel paternalisme, une telle condescendance, vis-à-vis du peuple. « Pourquoi, oh pourquoi, Mon dieu, avez-vous donc poussé Van Gheluwe à tester les limites de l’enfance ? Pourquoi donc avoir poussé au suicide plusieurs autres victimes de la pédosexualité ecclésiale, oh Seigneur ? » pourraient en être de pervers prolongements. « Miserere, miserere… »

Car, que diable !, si l’on est convaincu que plus rien, dans le technomonde qui est aujourd’hui le nôtre, n’est l’œuvre du hasard, il faudra bien que l’on ose s’interroger un jour publiquement sur la fatalité, non ? Cet accident de car en relève-t-il ? Je postule que non, et quiconque s’oppose à l’idée d’un Dessein immuable sans être nihiliste sera dans l’impossibilité intellectuelle de me contredire sur ce point.

Dieu n’a pas voulu que ces enfants périssent. Nous cesserons de nous comporter comme de pathétiques Playmobil le jour où nous oserons, en adultes debout et responsables, sans exemple et sans rites surannés, mais avec des principes, nous poser la question suivante : qu’est-ce qui, dans la disharmonie globale des rapports humains, a provoqué cet accident en Suisse ? Le jour où nous parviendrons à y répondre, en tant qu’individus et en tant que société, et où nous agirons volontairement en conséquence, il en sera fini de l’Eglise totalitaire et récupératrice. Nous serons alors véritablement les enfants de Dieu…

 _____________________

(1)    http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-10-14/le-sida-justice-immanente-mgr-leonard-choque-798261.php

http://www.tetu.com/actualites/international/belgique-nouveau-requisitoire-de-mgr-leonard-contre-les-droits-des-homos–20836

http://portfolio.lesoir.be/v/belgique/leonard/avortement.html

NB a posteriori (16/03/12) : cet article a été rédigé avant que je ne prenne conaissance de la polémique autour de la rapacité de certains médias, y compris écrits, dans la diffusion souveraine des photos des enfants concernés. Voilà une autre consternante tentative de récupération qui devrait tout de même inciter la profession, me semble-t-il, à réinterroger collectivement son code de bonne conduite. Le sophisme qu’exprime la formule standard “si ce n’avait été moi, c’eût été un autre” serait inapproprié dans la circonstance.)

“Stay, babe, please stay… don’t go away…”

M’kay, folks : I had decided to stop this blog.

But then…

But then, I’ve been receiving thousands of e-mails, getting multiple vids of fans crying, one of them even wanting to kill me.

“Don’t do it ! Whyyyy ? We love you so much !”, they all shouted.

But it’s only when my neighbour threatened to jump from the top floor of my building that I realized how much so many people were relying on me…

So, to general satisfaction, Stellar Lyon lives on !

As of now, the blog will be undergoing a fundamental change in architecture, though : from now on, Hunted Phoenix (www.huntedphoenix.wordpress.com) will take over the more creative attempts and personal stuff.

Hunted Phoenix will also be host to new, (hopefully) ambitious, projects.

You’ll of course remain welcome here for opinions, music and movies (including the so acclaimed porn review).

C, what I wouldn’t fuken do for my fuken fans !!!…

GRTZ,

Da Lyon

POP ART > POL ART > POUDLARD > …

 

 

BREAKING NEWS : HIV to be permanently cured !!!

This is an article from “The Lookout”, a Yahoo news blog. You can find it here : http://news.yahoo.com/s/yblog_thelookout/20110603/us_yblog_thelookout/first-man-functionally-cured-of-hiv

 

“Fri Jun 3, 5:40 pm ET

First man ‘functionally cured’ of HIV

By Liz Goodwin – Fri Jun 3, 5:40 pm ET

Since HIV was discovered 30 years ago this week, 30 million people have died from the disease, and it continues to spread at the rate of 7,000 people per day globally, the UN says.

There’s not much good news when it comes to this devastating virus. But that is perhaps why the story of the man scientists call the “Berlin patient” is so remarkable and has generated so much excitement among the HIV advocacy community.

Timothy Ray Brown suffered from both leukemia and HIV when he received a bone marrow stem cell transplant in Berlin, Germany in 2007. The transplant came from a man who was immune to HIV, which scientists say about 1 percent of Caucasians are. (According to San Francisco’s CBS affiliate, the trait may be passed down from ancestors who became immune to the plague centuries ago. This Wired story says it was more likely passed down from people who became immune to a smallpox-like disease.)

What happened next has stunned the dozens of scientists who are closely monitoring Brown: His HIV went away.

“He has no replicating virus and he isn’t taking any medication. And he will now probably never have any problems with HIV,” his doctor Gero Huetter told Reuters. Brown now lives in the Bay Area, and suffers from some mild neurological difficulties after the operation. “It makes me very happy,” he says of the incredible cure.

The development of anti-retroviral drugs in the 1990s was the first sign of hope in the epidemic, transforming the disease from a sudden killer to a more manageable illness that could be lived with for decades. But still, the miraculous cocktail of drugs is expensive, costing $13 billion a year in developing countries alone, according to Reuters. That figure is expected to triple in 20 years–raising the worry that more sick people will not be able to afford treatment.

Although Brown’s story is remarkable, scientists were quick to point out that bone marrow transplants can be fatal, and there’s no way Brown’s treatment could be applied to the 33.3 million people around the world living with HIV. The discovery does encourage “cure research,” according to Dr. Jay Levy, who co-discovered HIV thirty years ago, something that many people did not even think was possible years ago.

You can watch Brown talk about his cure in this CBS video report.

(Brown: Eric Risberg/AP)

This article has been updated to include more context about why some people are immune to HIV.”

______________________

Note : this article is used in this blog solely for information purposes, due to the crucial importance of this new discovery for the whole of mankind.

“Tout dur, le bambou, mon chéri”…

 

Avant le Viagra, il y avait le mabi, une bière à base d’écorce d’arbre qui facilite les étirements localisés…

Quelques mots mis bout à bout…

Sous l’aube naissante

Un mirador

Verticalité insolente

Feuillage morne, pointe triomphante

Phare dans l’obscurité de lumière

Sordide amoncellement de pierres

Ecran retors

Obélisque désuète

Symbole révolu, désir distendu

La grâce, enfin ?

Previous Older Entries

Archives

February 2020
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5 other followers